อุปกรณ์เซฟตี้ที่ควรมีไว้ประจำรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ในปัจจุบัน การเดินทางด้วยรถยนต์ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของคนจำนวนมาก ทว่ายังมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ การติดตั้งและพกพาอุปกรณ์เซฟตี้ไว้ในรถจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ตัวคุณเองและผู้ร่วมเดินทางอีกทางหนึ่ง 


  1. ถังดับเพลิงขนาดพกพา

อุบัติเหตุจากไฟไหม้เป็นสถานการณ์ร้ายแรงและอันตรายมาก การมีถังดับเพลิงขนาดพกพาไว้ในรถจะช่วยควบคุมเพลิงเบื้องต้นไม่ให้ลุกลามใหญ่โตได้ทันท่วงที


  1. ชุดปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน   

สิ่งจำเป็นในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนถึงมือแพทย์ เช่น ผ้าก๊อซปิดแผล ยาสามัญประจำบ้าน เวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินสำคัญ


  1. เครื่องมือแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ไฟฉาย สัญญาณไฟกระพริบ ถ้วยสังเกต เป็นอุปกรณ์เตือนภัยที่ช่วยแจ้งเหตุและดึงดูดสายตาผู้อื่นได้ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องบนท้องถนน 


  1. กรวยสะท้อนแสง

อุปกรณ์วางเตือนอันตรายเมื่อรถเสียกลางถนน เพื่อบังคับให้ยานพาหนะอื่นๆ ชะลอความเร็วและเปลี่ยนช่องทางการจราจรล่วงหน้า 


  1. สายพานลากจูง/เชือกผูกรถ

อุปกรณ์สำหรับดึงรถที่ติดสนิทให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ เหมาะจะมีไว้ป้องกันในกรณีรถเสียกลางทางหรือติดอยู่ในที่ลำบากแคบ


การติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้พื้นฐานเหล่านี้ไว้บนรถ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะนอกจากจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแล้ว ยังส่งผลให้มีสภาพจิตใจที่สบายและมั่นใจในการใช้รถบนท้องถนนด้วย