contact us

contact us

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร (02) 791-0111 
แฟกซ์ (02) 791-0100-3


บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

ที่อยู่ 47/55-57 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทร (053) 226-811 
แฟกซ์ (053) 226-898


บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง

ที่อยู่ 155/213 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร (038) 034-011-3
แฟกซ์ (038) 034-017

Follow Us