PUMA Safety and Albatros Safety 2023 Collection

241165-03_CMSOON_PUMA_ABT_25

ลูกค้าสามารถจองสินค้าเพื่อได้รับส่วนลดพิเศษ 25% ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565 

การลงทะเบียนจองสินค้านี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รองเท้าจะได้รับประมาณเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม โดยทาง pholonline จะทำการโทรแจ้งผู้ที่จองสินค้าเป็นลำดับแรก หลังจากสินค้าได้รับการขนส่งถึงประเทศไทยแล้ว

แบบฟอร์มจองรองเท้า PUMA และ Albatros