WUERTH จาระบีหล่อลื่นทองแดง CU 800

รายละเอียด

Brand: Wuerth
Item # WU-08
WUERTH จาระบีหล่อลื่นทองแดง CU 800

สถานะของสินค้า: ในคลังสินค้า


>>>> Need Quotation, Please Call 02 791 0111 or Email: marketing@pdgth.com

WUERTH จาระบีหล่อลื่นทองแดง CU 800

Click on above image to view full picture

มุมมองเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า ข้อมูลเพิ่มเติม