นโยบายการจัดส่งสินค้า และการเปลี่ยนสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

        PHOL ONLINE มีบริการจัดส่งสินค้า ภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการ จัดส่งด่วนภายใน 1-3 วันทำการ โดยบริการ EMS ภายในประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริการจัดส่งมาตรฐาน ภายใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีระยะเวลา และอัตราค่าจัดส่งดังต่อไปนี้

 1.  จัดส่งมาตรฐานภายใน 5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  ยอดชำระสินค้าล่าสุด

  ราคา

  จัดส่งมาตรฐาน

  ฟรีค่าจัดส่งสินค้า

  ตั้งแต่ 2000 บาท

  ทั่วราชอาณาจักรไทย

  ชำระค่าจัดส่ง 50 บาท

  น้อยกว่า 2000 บาท

  ทั่วราชอาณาจักรไทย

 2. จัดส่งด่วน EMS ภายใน 1 – 3 วันทำการ เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล

  น้ำหนักสินค้า

  ค่าบริการจัดส่งทาง EMS

  น้อยกว่า 250 กรัม

  65

  250-500

  80

  500-1000

  100

  1000-1500

  110

  1500-2000

  130

  2000-2500

  140

  2500-3000

  160

  3000-3500

  180

  3500-4000

  200

  4000-4500

  220

  4500-5000

  240

  5000-5500

  260

  5500-6000

  280

  6000-6500

  300

  6500-7000

  320

  7000-7500

  340

  7500-8000

  360

  8000-8500

  380

  8500-9000

  400

  9000-9500

  420

  9500-10000

  440

  10-11 กิโลกรัม

  460

  11-12 กิโลกรัม

  480

  12-13 กิโลกรัม

  500

  13-14 กิโลกรัม

  520

  14-15 กิโลกรัม

  540

  15-16 กิโลกรัม

  560

  16-17 กิโลกรัม

  580

  17-18 กิโลกรัม

  600

  18-19 กิโลกรัม

  620

  19-20 กิโลกรัม

  640

  >20 กิโลกรัม

  1000

หมายเหตุ: สินค้าบางชนิดอาจมีค่าขนส่งเพิ่มเติม โดยจะมีข้อมูลแจ้งไว้ที่หน้าสินค้านั้นๆ

หมายเหตุ :

 • PHOL ONLINE จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
 • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางเจ้าหน้าที่ทาง Email หรือ SMS
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 • ในกรณีที่ส่งสินค้าทาง EMS ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานการณ์ส่งสินค้าได้ที่ track.thailandpost.co.th
 • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย) PHOL ONLINE จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์
 • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

**กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง**

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

     กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนส่งเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

หมายเหตุ :

 1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ได้ดังนี้
     - เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง โดยนำหลักฐานการสั่งซื้อ พร้อมกับสินค้า ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-791-0198( ในเวลาทำการปกติของสำนักงานเท่านั้น ) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง email:pholonline@pdgth.com
     - เปลี่ยนผ่าน ไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  เพื่อแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า การรับเปลี่ยนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่า เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบสภาพสินค้า และจะติดต่อกลับไปยังลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้า เพื่อยืนยันรายละเอียดการเปลี่ยนสินค้า
 2. การรับคืนสินค้า บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่บริษัท ไม่มีสินค้าดังกล่าวในการเปลี่ยนให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากลูกค้า
     2.1 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต : คืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
     2.2 กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
        - ลูกค้าคืนสินค้าด้วยตนเอง : คืนเงินสดให้ลูกค้า
        - ลูกค้าคืนสินค้าทางไปรษณีย์ไทย: โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ ทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน(ถ้ามี)
 3. ขอสงวนสิทธิ์ ราคาสินค้า คือราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า PHOL ONLINE
 4. PHOL ONLINE แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ ก่อนทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าใดๆ โดยติดต่อได้ที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-791-0198 (  ( ทุกวัน เวลา 10.00 น. – 18.00 น.) หรือแจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการผ่านทาง email:pholonline@pdgth.com กรุณานำหลักฐานต่อไปนี้มายื่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเปลี่ยนสินค้า
  - ป้ายที่อยู่จากทีเอ็นที ในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ
  - ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
  - Pay in/Bank slip การโอนเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอีเมล์ยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต