ชุดป้องกันการติดเชื้อ

ใครบ้างที่ต้องใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ - แพทย์และพยาบาลทุกคนที่ดูแลคนไข้ที่ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส - ผู้ที่ทำความสะอาดห้องกักกันเชื้อ - ผู้ให้บริการทำความสะอาดห้องแลป ห้องกักกันเชื้อ - ผู้ที่ดูแลจัดการอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค และเก็บรวบรวมและกำจัดมูลฝอยจากผู้ติดเชื้อ - พนักงานห้องแลปที่ทำงานกับตัวอย่างของเหลวจากผู้ป่วย - ผู้ที่ทำงานฝังศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ

6 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

6 รายการ

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย